Hanne L. Lepsøe

 • Ansatte advokater

Hanne har betydelig erfaring med alle deler av personskaderetten og legger vekt på å forhandle frem gode erstatningsoppgjør for skadelidte. Hanne har i mange år jobbet tett med partner Einar I. Lohne (H), som har ført omkring 200 saker for domstolen, hun har vært med på forberedelser av saker og prosedert for domstolene. Hanne har også jevnlig oppdrag som bistandsadvokat.

Rettsområder
Erstatnings- og forsikringsrett
Familie-, arv og skifterett
Prosedyre og annen tvisteløsning
Sertifisert advokatmekler

Hanne Lepsøe har lang erfaring innen flere juridiske fagområder, men har i dag særlig spesialisert seg innen personskadeerstatning og familierett herunder internasjonal familierett.

Språk
Norsk
Engelsk

Erfaring
Hun vektlegger nær oppfølgning og tett kommunikasjon med sine klienter. Hanne er dyktig på å finne frem minnelige løsninger for partene. I tillegg har Hanne har mange års erfaring fra Justisdepartement hvor hun jobbet innenfor flere rettsområder, var delaktig i utredningsarbeid samt forhandlinger for staten. Hanne skriver godt og har erfaring fra journalistisk arbeid. Hun skriver fremdeles artikler innenfor sine juridiske spesialområder.

Hanne har erfaring med det økonomiske oppgjøret i forbindelse med oppløsning av ekteskap og samboerskap, og bistår både ved offentlig og privat skifte. I tillegg bistår hun med opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler mm. Hun har erfaring fra mange barnefordelingssaker som løses både i minnelighet og for domstolene, og er engasjert i barn og barns rettigheter. Hanne arbeider tett med partner Else-Marie Merckoll som er medlem av et Internasjonalt nettverk av familierettsadvokater som særlig har spesialisert seg på Internasjonal familierett. Hanne snakker godt engelsk og har flere internasjonale klienter.

Arbeid

 • 2018
 • Ministry of Justice's list
 • Child abduction cases.
 • 2015
 • Senior Attorney Langseth Advokatfirma DA
 • 2014
 • Employee lawyer Langseth Advokatfirma DA
 • 2009 - 2014
 • Employee lawyer Hartsang Advokatfirma DA
 • 2008 - 2009
 • Freelance journalist
 • 1996 - 2007
 • Ministry of Justice / Legal Adviser / including project and investigation work
 • -
 • Artikkel
 • Internasjonal familierett

Utdanning

 • 2017
 • Certified Mediator Education
 • Bar Association
 • 2007 - 2009
 • Journalism University College in Oslo
 • 1996
 • Cand. Jur. University of Oslo