Mia Warhuus

  • Ansatte
  • Ansatte advokater

Mia Warhuus arbeider innenfor flere juridiske fagområder. Hovedtyngden ligger innenfor konkurs og restrukturering, fast eiendom og erstatning- og forsikringsrett. Hun har særlig erfaring med bobehandling i konkurs og tvangsoppløsninger, personskadeerstatning og plan- og bygningsrett. Mia har jobbet et par år for det offentlige, primært med plan- og bygningsrett, og opparbeider seg nå i tillegg god erfaring i entrepriserett.

Rettsområder
Konkurs og restrukturering
Erstatnings- og forsikringsrett
Fast eiendom

Språk
Engelsk

Arbeid

  • 2019 - Present
  • Advokat Langseth Advokatfirma DA
  • 2016 - 2019
  • Advokatfullmektig Langseth Advokatfirma DA

Utdanning

  • -
  • Master i rettsvitenskap