Botolf Botolfsen jr.

Advokat Botolf Botolfsen bistår både private og nærings klienter, da spesielt innen fast eiendom inkl.entreprise, selskaps og insolvens rett bl.a siden 1989 som bostyrer i konkurs fra Oslo Tingrett.

Innen selskapsretten bistår han i de fleste overnevnte områder, og har de senere år bistått både kjøper og selger i  transaksjoner av mellomstore selskaper.

Bistand for private gjelder stort sett det vi har kalt «Hyttejus» som da gjelder fast eiendoms spørsmål, og sameie problematikk og generasjons skifte

Han er tillegg daglig leder i Langseth Advokatfirma

 

Rettsområder

Fast eiendom og entrepriserett

Hytte- og fritidsjuss

Konkurs og restrukturering

Prosedyre og annen tvisteløsning

Selskapsrett og kontraktsrett

Praksis

2001 -                Partner, Langseth Advokatfirma DA

1989 - 2001      Deltaker i kontorfellesskapet Frick, Botolfsen, Ramm & Brelin

1987 - 1988      Advokatfullmektig, Advokatfirma Svendsen & Frick

1987                   Politifullmektig, Tønsberg politikammer

1986 - 1987      Politifullmektig, Sandefjord politikammer

1985 - 1986      Asker likningskontor

Advokat Botolf Botolfsen bistår både private og nærings klienter, da spesielt innen fast eiendom inkl entreprise, selskaps og insolvens rett, og har siden 1989 fått oppdrag som bostyrer i konkurs fra Oslo Tingrett.

Innen selskapsretten bistår han i de fleste områder, og har de senere år bistått både kjøper og selger i  transaksjoner av mellomstore selskaper.

Bistand for private gjelder stort sett det vi har kalt «Hyttejuss»

Han er tillegg daglig leder i Langseth Advokatfirma

 

Rettsområder

Fast eiendom og entrepriserett

Hytte- og fritidsjuss

Konkurs og restrukturering

Prosedyre og annen tvisteløsning

Selskapsrett og kontraktsrett

Praksis

2001 -                Partner, Langseth Advokatfirma DA

1989 - 2001      Deltaker i kontorfellesskapet Frick, Botolfsen, Ramm & Brelin

1987 - 1988      Advokatfullmektig, Advokatfirma Svendsen & Frick

1987                   Politifullmektig, Tønsberg politikammer

1986 - 1987      Politifullmektig, Sandefjord politikammer

1985 - 1986      Asker likningskontor

 

Utdannelse

1985                Cand. jur.

 

1986                Div. kurs i regnskap og økonomi på BI

 


Styreverv

2022           Styremedlem Løvetann Toppco As og Løvetann Bidco AS

2000-2022    Styreleder Håndverkskompaniet AS

2010          Styreleder/medlem i Diverse mindre eiendomsselskaper og andre virksomheter

Diverse

 

 

 

 

 

2020 -               Leder av underavdeling i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets

2017 - 2019      Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets 

2005 - 2013     Medlem av rådgivende utvalg for advokatvirksomhet i Den Norske Advokatforening

2005 - 2009     Medlem av lovutvalget for husleierett og leiegårds rettsforhold og lovutvalget for tingsrett- 

                           i Den Norske Advokatforening

Språk

Norsk 

Engelsk

  

 

Legal fields
Real estate and construction law
Second homes and leisure activity law
Insolvency and restructuring
Litigation and other dispute resolution
Company law and contract law


Practice
2001– Partner, Langseth Advokatfirma DA
1989–2001 Partner, Frick, Botolfsen, Ramm & Brelin
1987–1988 Trainee Lawyer, Advokatfirma Svendsen & Frick
1987 Chief Superintendent, Tønsberg Police Headquarters
1986–1987 Chief Superintendent, Sandefjord Police Headquarters
1985–1986 Asker Tax Office


Languages
Norwegian
English


Education
1985 Candidate of Law
1986 Various courses in accounting and finance at BI Norwegian Business School


Various directorships

2020 -          Leader of subdivision of the Norwegian Bar Association’s Disciplinary Committee for the Oslo district
2017– 2019 Member of the Norwegian Bar Association’s Disciplinary Committee for the Oslo district 
2005–2013 Member of the Supervisory Council for Lawyer Practice at the Norwegian Bar Association
2005–2009 Member of Legal Committee for Rent Tribunals and Legal Rights relating to Apartment Blocks and Legal Committee for District Courts at the Norwegian Bar Association