Gudbrand Østbye

Legal fields
Employment law
Real estate and construction law
Litigation and other dispute resolution
Company law and contract law

Practice

1987 autumn Graduated UiO

1988 - 1990 Senior Executive Officer, Ministry of Petroleum and Energy,

1990 - 1992 Judge, Namdal Sorenskriverembete

1992            Lawyer's license

1992 - 1994 Senior Officer of the Legal Department, Nrk

1994 - 1996 Associate, Law Firm Langseth, Hafr & Skard

1997 - 2001 Partner, the law firm Langseth, Hafr & Skard

2001 - Partner Langseth Advokatfirma DA


Languages
Norwegian
English

 

 

Rettsområder

Arbeidsrett

Fast eiendom og entrepriserett

Prosedyre og annen tvisteløsning

Selskapsrett og kontraktsrett

 

Praksis

1987 høst        Uteksaminert UiO

1988 - 1990    Førstekonsulent, Olje- og energidepartementet,

1990 - 1992    Dommerfullmektig, Namdal Sorenskriverembete

1992                Advokatbevilling

1992 -  1994    Førstekonsulent i Juridisk avdeling, Nrk

1994 -  1996    Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Langseth, Hafr & Skard

1997 -  2001    Partner, Advokatfirmaet Langseth, Hafr & Skard

2001 -             Partner Langseth Advokatfirma DA


Språk

Norsk

Engelsk