Harald Ramm

Legal fields
Second homes and leisure activity law
Litigation and other dispute resolution
Company law and contract law


Languages
Norwegian
English

 


 

Rettsområder

Hytte- og fritidsjuss

Prosedyre og annen tvisteløsning

Selskapsrett og kontraktsrett

Språk

Norsk

Engelsk