Hege Moljord

Om

Hege Moljord har erfaring fra flere juridiske fagområder, med hovedvekt på familie-, arv- og skifterett. Hun bistår med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd eller skilsmisse, opprettelse av testament, ektepakt, fremtidsfullmakt og samboeravtaler. Moljord har også erfaring med internasjonal familierett, særlig knyttet til jurisdiksjon, vernetingsavtaler, lovvalg og internasjonale konvensjoner. Hun bistår i foreldretvister, og med å utarbeide samarbeidsavtaler for foreldre om felles barn.

 

Moljord tilbyr også bistand innen selskapsrett og transaksjoner, arbeidsrett og generell kontraktsrett. Hun er opptatt av grundige forberedelser og effektiv, løpende rådgivning, men har også erfaring med å føre saker for domstolene der det ikke er mulig å finne minnelige løsninger i forkant.

 

Rettsområder

Familie-, arv- og skifterett

Internasjonal familierett

Selskapsrett

Arbeidsrett

Prosedyre og annen tvisteløsning

 

Praksis

2022 -                   Advokat, Langseth Advokatfirma DA

2021 -   2022       Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA

2019 – 2021        Advokatfullmektig, Advokatforeningen

2017 – 2019       Juridisk rådgiver, Advokatforeningen

 

Språk

Norsk

Engelsk

 

Utdanning

2017                     Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo         

 

Publikasjoner

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2017                      «Konkursrettslig omstøtelse eller aksjerettslig tilbakeføring i konkurs?»

 

Verv

2022 -                   Styremedlem Yngre advokater, Advokatforeningen Oslo krets