Mari Eldøy

Mari Eldøy er en advokat med bred erfaring innenfor rådgivning og tvisteløsning, Hun er spesialisert innen for arv og familie rett, og da særlig skifteoppgjør mellom ektefeller, arveoppgjør, opprettelse av ektepakter og testamenter. Mari bistår også jevnlig både arbeidstakere og arbeidsgivere i nedbemanningsprosesser og oppsigelsessaker. Hun har også lang erfaring med generell selskapsrett.

Mari er kjent som en engasjert advokat som arbeider effektiv og som er opptatt av å gi sine klienter klare og balanserte råd.  

 

Rettsområder

 • Familie, arv og skifterett
 • Arbeidsrett
 • Generell forretningsjus

Praksis

 • 2020-                         Senioradvokat, Langseth advokatfirma DA
 • 2018 - 2020              Senioradvokat, Hill & Co Advokatfirma AS
 • 2015 - 2018               Advokat, LYNX advokatfirma DA
 • 2013 - 2015               Advokatfullmektig, LYNX advokatfirma DA
 • 2010 - 2013               Documentation Officer, DNB Markets
 • 2008 - 2010              Jurist / Advokatfullmektig, Statens Pensjonskasse

Utdanning

 • 2003 - 2008             Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB)
 • 2006 - 2007             LLM, International Trade Law, Bond University

 

Mari Eldøy is a lawyer with broad experience in counseling and dispute resolution. She specializes in inheritance and family law, and in particular probate settlements between spouses, inheritance settlements, the creation of prenuptial agreements and wills. Mari also regularly assists both employees and employers in downsizing processes and dismissal cases. She also has extensive experience in general company law.

Mari is known as a committed lawyer who works efficiently and is keen to give her clients clear and balanced advice.

Practice

2020-                 Senior lawyer, Langseth Advokatfirma DA
2018 - 2020      Senior Attorney, Hill & Co Advokatfirma AS
2015 - 2018       Lawyer, LYNX advokatfirma DA
2013 - 2015       Attorney, LYNX advokatfirma DA
2010 - 2013      Documentation Officer, DNB Markets
2008 - 2010     Lawyer / Lawyer, Statens Pensjonskasse

Education

2003 - 2008      Master of Law, Universitetet i  Bergen (UiB)
2006 - 2007      LLM, International Trade Law, Bond University