• Hjem
  • arbeidsrett
  • Permittering av arbeidstakere, med særlig vinkling mot corona/covid 19

Permittering av arbeidstakere, med særlig vinkling mot corona/covid 19

Innledning

Grunnet de spesielle tider med corona/covid 19 har myndighetene gjort enkelte endringer i de alminnelige regler.

Utgangspunkt er at arbeidsgivere kan permittere arbeidstakere ved midlertidig bortfall av arbeid.

Permittering gitt før 1. juli 2021

Hvis permitteringen fant sted før 1. juli 2021 og frem til 30. september 2021 kunne arbeidsgiver uten begrensning permittere arbeidstakere uten lønnsplikt. Opposisjonen truet med å hasteinnkalle Stortinget til  et møte før den ordinære åpningen 11. oktober 2021. Da ønsket de å behandle spørsmålet om forlengelse av permitteringsreglene som ville utløpe

1. oktober 2021. Resultatet av dette ble at regjeringen 8. september 2021 forlenget retten til permittering ut oktober i år. Grunnen til at opposisjonen ønsket en forlengelse var at de var redd for at arbeidsgivere ville si opp arbeidstakere etter 1. oktober.

Det må kunne forventes at disse reglene igjen vil bli endret og forlenget hvis de rødgrønne vinner valget.

Permittering gitt etter 1. juli 2021

Ved permitteringer gitt etter 1. juli 2021 er regelverket kan arbeidsgivere permittere arbeidstakere inntil 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Her har det ikke vært behov for å forlenge fristen all den tid det ikke vil være løpt 26 uker fra 1. juli og frem til 1. oktober. Men det kan tenkes at på sikt vil også denne fristen bli forlenget.

Generelt om permittering

Permittering gis vanligvis ved et arbeidsbortfall, men hvor arbeidsgiver har grunn til å anta at dette er forbigående.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver betaler lønn i 10 dager fra permittering er påbegynt; den såkalte arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden har blitt forkortet i forbindelse med corona/covid 19. Du vil i dag kunne være permittert i 49 uker i løpet av den siste 18 måneders perioden. Etter at arbeidsgiverperioden er avsluttet vil arbeidstakeren motta ytelser gjennom NAV.

Utløp av permitteringen

Det er ikke satt en frist for hvor lang tid en arbeidstaker har for å komme tilbake i arbeid etter at han er varslet av arbeidstaker, men det er antatt at 1-2 dager er tilstrekkelig.

Avslutning

Som nevnt må vi forvente at regelverket endres på nytt ved et rødgrønt regjeringsskifte og at utløpsfristen forlenges ytterligere.

  • Hjem
  • arbeidsrett
  • Permittering av arbeidstakere, med særlig vinkling mot corona/covid 19