Familierettsadvokater

Familierettsadvokatene i Langseth Advokatfirma DA har lang og bred erfaring innen rettsområdene familie-, arv- og skifterett. Våre advokater bistår med barnefordeling og har betydelig prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og fører jevnlig saker for domstolene.

I saker mellom familiemedlemmer vil det være viktig å finne frem til løsninger som ikke oppfordrer til konflikt. En stor del av vårt arbeid retter seg derfor mot å forebygge konflikter, både ved opprettelse av ektepakter, samboeravtaler og testamenter.

Vi har videre et særlig fokus på å ivareta de menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende i saker innefor disse rettsområder, og vektlegger tett, personlig og kostnadseffektiv oppfølgning fra høyt kvalifiserte og erfarne advokater. Et av gruppens medlemmer er også godkjent mekler.

Samarbeidspartnere