Eiendomsadvokater

Langseth Advokatfirma DA sine eiendomsadvokater har bred erfaring innenfor rettsspørsmål knyttet til fast eiendom og entreprise. Våre eiendomsadvokater bistår både næringsdrivende og privatpersoner, såvel norske som internasjonale. Vi har også spesiell kompetanse innen det vi kaller hytte- og fritidsjuss. Oversikt over fagområdene innen eiendomsrett er listet til venstre.

Vi bistår med utarbeidelse av kontrakter og representerer våre klienter ved kontraktsforhandlinger. Vårt hovedfokus er å hjelpe til med å finne gode løsninger på vegne av våre klienter, samt gjennom rådgivning legge forholdene til rette for at konflikter unngås.

Langseth Advokatfirma har betydelig prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, og fører jevnlig saker for domstolene.

Ta kontakt med oss via kontaktskjema, telefon eller send en epost direkte til en av kontaktpersonene.

Samarbeidspartnere