Hvordan klager jeg på entreprenør?

  • SKREVET AV:


 Spørsmål om når og hvordan man klager på entreprenør gir omtrent de samme svarene som for de fleste avtaler om tjenester, kjøp og salg.

Entreprenørtjenester kan være levert av rørlegger, snekker, maler og så videre. Men det kan også være kjøp av varer fra disse, og det er mye de samme som prinsippene som gjelder alle typer avtaler.

Hva er en klage?

I jussen brukes ikke ordet klage, men ordet reklamasjon. Når det som blir levert ikke stemmer med det som er avtalt at skal leveres, foreligger det en feil og man kan reklamere.

Det kan reklameres for den minste feil, men det er ikke alt som får juridiske følger. Skal det få noen juridisk betydning må feilen som er utført anses som en mangel.

Utgangspunktet ved en vurdering

Når du skal vurdere om det er grunnlag for å klage på entreprenør må du alltid ta utgangspunkt i hva som er avtalt, enten muntlig eller skriftlig.

Ved tolking av avtalen vil du så kunne finne hjelp i enten lovtekster eller standardavtaler.

Når skal jeg reklamere?

Det skal reklameres så snart du har oppdaget at noe er feil.

Er du usikker på hva som er feil eller årsaken, send først en reklamasjon på at noe er feil før du eventuelt innhenter hjelp til å definere nærmere hva som er feil. Når du får det nærmere avklart sender du en mer spesifisert reklamasjon.

Hvilke lover kommer til anvendelse?

Det er mange lover som styrer dette, og hvis det som er avtalt er en tjeneste kan du finne svar i håndverkertjenesteloven eller boligoppføringsloven, som gjelder mellom næringsdrivende og forbruker.

Gjelder det mer kjøp og salg kommer kjøpsloven til anvendelse mellom ulike grupperinger som næringsdrivende i forhold til næringsdrivende, eller private i forhold til private.

Gjelder det mellom næringsdrivende og forbruker kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Standardavtaler

Gjelder det avtale mellom næringsdrivende er det innenfor byggebransjen normalt at man ser hen til standardavtale, for eksempel NS 8407 for totalentrepriser.

Hva er en mangel?

Det finnes flere typer mangler, som for eksempel:

  • Det som skal leveres blir ikke levert til avtalt tidspunkt
  • Det levert har en skade
  • Det levert har en dårligere standard
  • Det er ikke levert i det hele tatt

Hvor går grensen for hva som er en mangel?

Dette kommer veldig mye an på avtalen og hvor spesifisert den er. Har man avtalt levering av en tjeneste, vil en måtte vurdere det leverte i forhold til den standard og pris som er avtalt.

Det kan være avtalt ett eller to strøk maling, type maling som skal brukes og så videre.

Hva kan jeg oppnå ved å reklamere?

Hvis det foreligger en mangel vil det kunne være flere alternativer:

  • Du kan kreve erstatning
  • Du kan kreve retting
  • Du kan kreve prisavslag
  • Er mangelen vesentlig kan avtalen  heves og begge parter må levere tilbake det som er levert. Hvis det gjelder en bil, må den leveres forhandler og du får tilbake kjøpesummen.

Kan entreprenør kreve å få rettet feilen?

Utgangspunktet er at entreprenør har krav på å prøve å rette innen rimelig tid, med mindre feilen er veldig grov.

Lurer du om det kan være grunnlag for å klage på entreprenør? I så fall bør du ta kontakt med advokat.