NS 8407 standart avtale for totalentepriser

 • SKREVET AV:


NS 8407  for Totalentrepriser er mer omfangsrik enn den gamle NS 3431, og brukes naturlig sammen med den nye NS 8417 for totalunderentrepriser, begge gjelden fra 1.7.2011. De er begge bedre samkjørt med reglene for utførelsesentreprise NS 8405.

 

Det har skjedd mye innen dette området de senere år, noe som har medført behov for klarere og mer moderne regler om risikoplassering, kontroll og ansvar, mellom partene. Standarden innleder med en egen protokoll hvor det legges opptil at standarden er myntet på de «rene» totalentreprisene, der entreprenøren står for det vesentlige av prosjekteringen, samt regulering av eventuell risikoovergang hvis byggherren har gjort noe. Det er en uttrykkelig forutsetning at standarden skal brukes uten andre avvik enn det den gir adgang til i protokollen, det av hensyn til forutsigbarhet. Det blir spennende å se hvordan dette blir fulgt, eller om de store byggherrene og entreprenørene også denne gangen vil lage sine egne versjoner av avtalen eller de enkelte punktene. Så langt ser en at det offentlige normalt legger den til grunn ved anbudsinnbydelser.

De sentrale nye eller reviderte bestemmelser er bl.a:

 • Tiltransport av entreprenører og prosjekterende. Risiko og ansvar.
 • Feil i materialet levert av byggherren, før og etter tiltransport.
 • Risiko for forhold ved grunnen.
 • Avtale om risikoovergang.
 • Kontroll og retting av feil i byggetiden.
 • Totalentreprenørens kontroll av byggherrens ytelser og varslingsplikt.
 • Endringsreglene. Varsling.
 • Overtagelse og sluttoppgjør.
 • Rettigheter til prosjektmaterialet.
 • Forhold til det offentlige og betydning av de tillatelser som er gitt eller mangler.