Entrepriserett

Entrepriseretten beskriver de rettsregler som regulerer forholdet mellom partene i utbyggingssaker; byggherre og entreprenør.

Advokatfirmaet bistår både private parter, samt næringsdrivende i entrepriseforhold.

I forbrukerforhold er rettsområdet preget av lovgivning som særlig beskytter den private part; se som eksempel Bustadoppføringslova. Typisk vil være situasjoner hvor det er mangler ved arbeidet som en næringsdrivende entreprenør har forpliktet seg til å utføre på vegne av en forbruker i anledning oppføring av bolig.

I næringsforhold er rettsområdet preget av standardkontrakter som i stor grad har den samme funksjon som lovgivningen har i forbrukerforhold. Begrepet entrepriserett er vanligvis knyttet til næringsområdet, og dette rettsområdet reiser mange spesielle problemstillinger.

Advokatfirmaet bistår gjerne ved å:

  • Tilrettelegge og forhandle kontrakter
  • Bistand for å finne løsninger i konflikter
  • Rådgivning ved brudd på kontrakter
  • Rådgivning underveis i en entreprisesaker for domstolene eller ved voldgift.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om eiendomsrett

Eier du eiendom, enten som næringsdrivende eller privatperson? Da kan det dukke opp mange rettslige spørsmål og utfordringer, som våre advokater kan bistå med. Vi har bred erfaring med problemstillinger knyttet til både fast eiendom og entreprise – og står klare til å finne gode løsninger og legge til rette for at konflikter unngås. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »