Plan og Bygningsrett

Innenfor dette rettsområdet behandles de offentligrettslige reglene innenfor fast eiendoms rettsforhold.

I all hovedsak all byggeaktivitet, samt til en viss grad også alle transaksjoner i form av kjøp og salg av fast eiendom, er regulert av bestemmelser som håndheves av det offentlige.
Rådgivning og representasjon av advokat ovenfor det offentlige vil i mange tilfeller være helt avgjørende for å kunne få realisert for eksempel investeringer i fast eiendom.

Langseth Advokatfirma bistår både private klienter og næringsdrivende innenfor dette rettsområdet, og vi tar på oss både rådgivningsoppdrag, og representasjonsoppdrag i søknads- og klageprosesser ovenfor det offentlige. Advokatfirmaet bistår her også våre klienter i saker for rettsapparatet.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om eiendomsrett

Eier du eiendom, enten som næringsdrivende eller privatperson? Da kan det dukke opp mange rettslige spørsmål og utfordringer, som våre advokater kan bistå med. Vi har bred erfaring med problemstillinger knyttet til både fast eiendom og entreprise – og står klare til å finne gode løsninger og legge til rette for at konflikter unngås. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »