Pante- og sikkerhetsrett

  • SKREVET AV:


Gjeldsforhold, lån og kreditter kan sikres gjennom en rekke forskjellige former for pant og andre sikkerheter.

Det er viktig å gå frem på formelt riktig måte, og å etablere rettsvern for sikkerheten.

Frivillige pant etableres gjerne samtidig med at det gis lån eller kreditter. Typisk tar banken pant i låntakers bolig når det gis boliglån, og i forskjellige typer eiendeler når det ytes lån eller kassekreditt til næringsdrivende. Hvilke typer pant som kan etableres reguleres av panteloven.

Pant kan også etableres i tilknytning til tvangsinndrivelse av pengekrav. Har kreditor for eksempel fått dom for kravet sitt kan hun begjære utlegg i eiendeler tilhørende skyldneren, og deretter tvangssalg av disse for å oppnå dekning. Reglene om hvordan man oppnår utlegg og gjennomfører tvangssalg følger av tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7 flg.

Etablering av pant forutsetter utarbeidelse av en del dokumentasjon. Det er viktig at man går frem på formelt riktig måte for at pantet skal bli gyldig. Særlig er det viktig å være trygg på rettsvern for pantet er etablert på korrekt måte. Har man ikke rettsvern for pantet vil dette ikke kunne påberopes i forhold til skyldnerens øvrige kreditorer eller hans konkursbo.

Langseth Advokatfirma har spisskompetanse innen pante- og sikkerhetsrett. Vi bistår løpende våre klienter med utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumenter, tinglysing, vurdering av eksisterende pant og sikkerheter, ivaretakelse av panterettigheter i konkurs, og bruk av pant/sikkerheter i forbindelse med tvangsinndrivelse.

Vi kan følgelig tilby kompetent og kostnadseffektiv bistand i denne type saker.