Hvem betaler for bistandsadvokaten?

  • SKREVET AV:


Utgiftene til bistandsadvokaten din blir dekket av det offentlige uansett hvor mye eller lite du tjener. Det samme gjelder dersom du har formue.

 

Du trenger heller ikke å vise frem noen form for inntektsdokumentasjon.

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Dersom du er fornærmet i en alvorlig straffesak kan du ha rett på bistandsadvokat.

Du har også rett på bistandsadvokat hvis du har blitt utsatt for vold, herunder familievold, tvangsekteskap, det foreligger brudd på besøksforbud, menneskehandel eller du har blitt utsatt for seksuelt overgrep.

I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107.

Hva er bistandsadvokatens oppgaver?

Selv om bistandsadvokaten gjør oppgaver som ikke faller innunder arbeid med saken din skal ikke du betale for dette. Det offentlige kan altså kutte i salærkravet uten at du må betale det resterende til advokaten.

Bistandsadvokaten vil gi deg råd og veiledning om hvordan du skal forholde deg i saken din, og hva du må forberede deg på. Du kan også få hjelp til å vurdere om saken bør anmeldes. Dersom saken din blir henlagt kan bistandsadvokaten din hjelpe deg med å klage på dette.

Barn har for øvrig krav på bistandsadvokat som kan være til stede når de er i dommeravhør.

Bistandsadvokaten kjenner regelverket og hvilke rettigheter og plikter du har. Videre vil bistandsadvokaten holde deg løpende orientert om hva som skjer i saken din, og sikre at du får sett saksdokumentene.

Bistandsadvokaten kan også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning og erstatning fra skadevolder dersom du har krav på det.

Kan jeg bytte bistandsadvokat?

En bistandsadvokat blir normalt oppnevnt av tingretten der du bor.

Dersom du ønsker å bytte bistandsadvokat må en henvendelse skje til tingretten med anmodning om en ny. Den nye bistandsadvokaten vil hjelpe deg med dette, og du må ikke betale noe for byttet.

Advokater er vant til at klienter skifter dem ut. Det er viktig at du opplever at saken din blir prioritert og at du får den hjelpen du har behov for.