Bistandsadvokat

Kostnadsfri advokathjelp

  • Både den som har vært utsatt for en straffbar handling og som er etterlatte kan ha krav på gratis advokathjelp i form av bistandsadvokat
  • Bistandsadvokaten vil ivareta rettighetene til den fornærmede, og bistå i prosessen både overfor politiet og rettssystemet.
  • Bistandsadvokaten kan gi deg hjelp i alle faser av saken fra anmeldelse, etterforskning og under en eventuell rettssak.
  • Bistandsadvokaten vil hjelpe deg med å beregne erstatningskravet ditt og sørge for at du får den oppreisning og erstatning du har krav på.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om personskadeerstatning og forsikringsrett

Våre advokater har lang erfaring fra alle typer personskadesaker og forsikringssaker, og besitter derfor spesialkompetansen som er nødvendig for å kjenne til vilkårene for erstatning. Du kan føle deg trygg på at du er i de beste hender og får en god støttespiller som kjemper for nettopp din sak. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »