Hva betyr brosymptomer?

  • SKREVET AV:


Dersom du blir utsatt for en hendelse som gir deg en personskade vil du få ulike symptomer eller plager. Med brosymptomer tenker man på de plagene du har fra selve skadehendelsen og helt frem til den varige fasen.

Brosymptomer bygger således en bro over sykdomsforløpet ditt i den forstand at du skal ha jevnlige plager i hele perioden. Dette er ett av vilkårene i vurderingen av årsakssammenheng mellom hendelsen og skadene.

Er det andre vilkår for erstatning?

Det er tre hovedvilkår for å få erstatning:

  • Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  • Det må foreligge en adekvat årsakssammenheng mellom skadehendelsen og skaden
  • Det må foreligge et økonomisk tap

Kravet til årsakssammenheng gjelder både det forhold at skadehendelsen har ført til de medisinske plagene du har, og videre at skaden du har er den som har ført til et økonomisk tap.

Den første delen av årsaksvurderingen deles opp i faktisk og rettslig årsakssammenheng. Når det gjelder den faktiske årsakssammenhengen er det fire vilkår som skal hjelpe oss med årsaksvurderingen. Innholdet i disse vilkårene varierer med hensyn til hvilken skade du har.

Kravet til brosymptomer er ett av disse fire vilkårene. De tre øvrige er kravet om at det må foreligge skadeevne/adekvat traume, akuttsymptomer og at det ikke må foreligge andre årsaker til plagene dine.

Opphold av brosymptomer?

Som det fremgår ovenfor ligger det i kravet til brosymptomer at du har jevnlige plager fra selve skadehendelsen og frem til den varige fasen. Det betyr ikke at du må ha like sterke plager hver dag – kroniske smertepasienter er kjent med at man har dårligere og bedre dager.

Dette kommer gjerne på spissen dersom du en periode ikke har symptomer. Det betyr ikke at det da automatisk ikke foreligger årsakssammenheng mellom skaden og plagene du sliter med, det gjør bare vurderingen mer usikker. Dette varierer således igjen med hvor lang den symptomfrie perioden er.

Det er viktig å være klar over at det ikke er et krav om at brosymptomene skal kunne dokumenteres i sykejournaler eller lignende hver uke, men man skal sannsynliggjøre at det foreligger årsakssammenheng. Jo lengre tid det går mellom hver gang det er nedtegnet symptomer hos fastlegen, fysioterapeut eller lignende, desto mer usikker blir årsaksvurderingen.