Hva bør gjøres hvis man skal selge et selskap?

Er det lurt å lage en due diligence før man vil selge selskapet?

Det er alltid  et ønske om at det som selges er så feilfritt, da er det  lettere å selge, og man kan slippe diskusjoner med kjøper etter gjennomføringen.

Tvister ved kjøp reguleres avtalen sammen med Kjøpsloven ( Kjpl.) som brukes som eksempler i videre

Hvor nøye skal man være?

Det er nivåer av slike forberedelser, fra den grundigste varianten med en fullstendig gjennomgåelse av selskapet/eiendom og/eller eiendomsselskap før salget til bare deler av virksomheten.

Begrepet «selgers due diligence» er ikke ensartet, og kan innebære alt eller deler av:

  • Fullstendig gjennomgåelse av selskapets juridiske og finansielle sider
  • Teknisk og miljømessig undersøkelse utført av eksterne rådgivere
  • Intern undersøkelse av om de fakta som vises til i salgsdokumentasjonen er korrekt

Må man gjøre dette?

Selger har ingen plikt til å gjennomføre en slik due diligence, og graden av salgsforberedelse vil avhenge av både transaksjonens størrelse og kompleksitet.

Hva med opplysningsplikten?

Selger har alltid en opplysningsplikt i forbindelse med salget og bør legge fram mest mulig dokumentasjon, og det som legges frem må være riktige og fullstendige jfr eks kjpl. § 18. Dette betyr at selger må gjøre visse minimums undersøkelser for å sikre at opplysningene som gis er korrekte og at det ikke er viktige forhold som blir utelatt.

Hvorfor gjøre det?

Det gir selger en oversikt og informasjon i forkant av salgsprosessen, slik at man lett kan besvare spørsmål.

Selger får muligheten til å rette opp eventuelle feil:

Dette vil ikke minst redusere sjansen for at kjøper finner mangler eks kjpl. § 30 ved sin gjennomgang, som i verste fall kan medføre at avtalen blir hevet, eller krav om prisavslag kjpl. §37

Hva og når bør det presenteres?

Det bør lages en rapport som kan fremlegges for den potensielle kjøperen. Normalt legges frem etter bud og aksept i forbindelse med at man starter reelle kontraktsforhandlinger. Det kan ofte være lurt at mulig seriøse kjøpere får rapporten tidligere slik at de gi bud basert på de opplysningen som står i den. Kjøper vil da ikke påberope seg eventuelle mangler som fremgår av rapporten som grunnlag for senere prisavslag.

Rapporten vil derved kunne forenkle forhandlingene og gi forutsigbarhet for selger.

Hvem bør man gjøre det ?

Det å lage en due diligence kan være både tid- og kostnadskrevende. For små oversiktlige selskapet er behovet mindre og motsatt ved større selskapet med mye avtaler m.v.t. Erfaringen er at det er  lurt for de fleste, da det alltid er en fordel at kjøper finner minst mulig mangler når de går gjennom selskapet, som igjen begrenser etterfølgende diskusjon om den kjøpesummen som er avtalt.

 

Vi i Langseth advokatfirma bistår både kjøpere og selgere ved utarbeidelse av spørsmål og gjennomgang av svarer/dokumenter. Det er bare å ta kontakt