Valg av selskapsform

Langseth Advokatfirma bistår med rådgivning og gjennomføring i forbindelse med selskapers kapitalforhold og endringer av selskapskapital. Våre selskapsrettsadvokater har også i stor grad kompetanse innen insolvensrett og erfaring som bostyrere ved konkurs. Vi har på denne bakgrunn lang erfaring med de grenser og krav som gjelder for kapital i de ulike selskapstyper.

Vi har også lang erfaring med omdanning fra en eierform til en annen, og rådgivning for så vidt gjelder de momenter som spiller inn ved de valg som må treffes i en slik sammenheng. Dette omfatter også erfaring og tverrfaglig kompetanse særskilt hva angår planlegging og gjennomføring av ulike former for generasjonsskifte.

Våre advokater bistår selskaper og selskapers ledelse ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av fusjoner/fisjoner. Herunder bistår vi ved due diligence, forhandlinger, kontraktsopprettelse og gjennomføring av de formelle sider av transaksjonene.

Møt våre erfarne advokater

Vi hjelper deg med alt du måtte lure på om selskapsrett

Som næringsdrivende kan du støte på problemstillinger innenfor flere forretningsjuridiske områder. Våre advokater bistår med rådgivning og forsøker å finne løsninger uten rettsapparatet, men fører også jevnlig saker for domstolene. Du kan også få hjelp til å utforme alle typer kontrakter og forhandlinger. Ta kontakt med oss i dag!

Våre advokater »