Camilla Neuberth

Legal fields
Employment law
Compensation and insurance law
Litigation and other dispute resolution


Articles
Power of Attorney – An Alternative to Guardianship


Languages
Norwegian
English

 


 

Rettsområder

Arbeidsrett

Erstatnings- og forsikringsrett

Prosedyre og annen tvisteløsning


Artikler

Fremtidsfullmakt – Alternativ til vergemål 


Språk

Norsk

Engelsk