Else-Marie Merckoll

 

Else-Marie Merckoll has considerable experience across a range of legal areas, but has specialised in personal injury law and family law including international family law as well as acting as a legal advisor for many companies.

Else-Marie Merckoll has extensive knowledge of all aspects of personal injury law with particular emphasis on negotiating substantial settlements in cases of personal injury. She has acted as a lawyer in several large court cases against both insurance companies and the Norwegian Government via The Patients´ Injury Compensation Board (Pasientskadenemda). She works with Personskadeforbundet PLTN and chairs the Patient Injury Group.

More recently, she has also advised a large number of veterans who have sought indemnity and compensation from the Norwegian government in relation to psychological injuries sustained following participation in international operations. In this context, she has established a collaboration with The Veteran´s Association (Veteranforbundet SIOPS) Else-Marie Merckoll is a sought-after lecturer for the Regional Resource Centre for violence, traumatic stress and the prevention of suicide (RVTS) and Sinnets Helse.

In the area of family law, Else-Marie Merckoll is particularly experienced in relation to the financial settlement of personal estates, divorce proceedings and the dissolution of cohabitation arrangements. She assists in the drawing up of e.g. prenuptial agreements, marriage agreements, wills, cohabitation agreements, and acts as a lawyer for the administration of estates, both out of court and private. Else-Marie Merckoll also works regularly as an executor.

Else-Marie Merckoll is affiliated to the international network of solicitors specialising in international family law.

In her role as legal advisor for companies she takes part in e.g. contract negotiations and employment issues on a regular basis.

 

Board memberships and more 

Else-Marie Merckoll has been a member of the board of The Norwegian Bar Association, Oslo district, The Real Estate section of The Norwegian Bar Association, The Norwegian Association of Real Estate Lawyers and The Norwegian Association of Female Legal Practitioners.

Else-Marie Merckoll has deputised in Oslo County Court and worked as a Clerk in the Labour Court.

 

Work experience and education 

2007 -                  Partner, Langseth Advokatfirma DA

2006 - 2006       Partner, Stray, Vyrje & Co Advokatfirma DA

1999 - 2005       Advokatene Merckoll & Co.

1995 - 1998        Partner, Nyborg & Blanck Advokatfirma DA

1987 - 1994        Practicing lawyer

1984 – 1986       Associate solicitor, Advokat Trygve Merckoll

1983                    Law degree, University of Oslo

1977                    Oxford Academy of English


Save

Save

 

Else-Marie Merckoll har lang og bred erfaring innen flere juridiske fagområder, men har i dag særlig spesialisert seg innen personskadeerstatning og familierett herunder internasjonal familierett. Hun er også fast advokatforbindelse for flere bedrifter.

Else-Marie Merckoll har betydelig erfaring med alle deler av personskaderetten og legger stor vekt på å forhandle frem gode erstatningsoppgjør for skadelidte. Hun har også prosedert flere større saker, både mot forsikringsselskap og Staten ved Pasientskadenemnda. Hun har et etablert samarbeid med Personskadeforbundet PLTN og er leder for Pasientskadegruppen.

I de senere år har hun også bistått et stort antall veteraner som har søkt om erstatning og kompensasjon fra Staten for psykiske belastningsskader etter deltagelse i internasjonale operasjoner. Hun har i denne sammenheng et etablert samarbeid med Veteranforbundet SIOPS og holder også jevnlig foredrag i regi av RVTS og Sinnets Helse.

Else-Marie Merckoll har særlig erfaring med det økonomiske oppgjøret i forbindelse med skifte av dødsbo og oppløsning av ekteskap og samboerskap, og hun bistår både ved offentlig og privat skifte. Hun bistår også med opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler med mer, og har jevnlig oppdrag som testamentsfullbyrder.

Else-Marie Merckoll er også med i et Internasjonalt nettverk av familierettsadvokater som særlig har spesialisert seg på Internasjonal familierett.

Som fast forretningsadvokat bistår hun jevnlig med kontraktsforhandlinger, ansettelser, oppsigelser mv.

 

Styreverv og annen erfaring

Else-Marie Merckoll har erfaring fra styreverv i Den Norske Advokatforening Oslo krets, Den Norske Advokatforenings Eiendomsmeglergruppe, Eiendomsadvokatenes Servicekontor og Norske Kvinnelige Juristers Forening. Hun er medlem av lovutvalget i Norges Golfforbund og tidligere vært medlem av doms- og appelutvalget samme sted.

Vikariater i Oslo skifterett og Oslo byskriverembete. Protokollfører i Arbeidsretten.

 

Arbeidspraksis og utdanning

2007 -                    Partner, Langseth Advokatfirma DA

2006 - 2006         Partner, Stray, Vyrje & Co Advokatfirma DA

1999 - 2005          Advokatene Merckoll & Co., kontorfellesskap

1995 - 1998          Partner, Nyborg & Blanck Advokatfirma DA

1987 - 1994          Egen advokatpraksis i kontorfellesskap

1984 – 1986         Advokatfullmektig, Advokat Trygve Merckoll

1983                      Juridisk embetseksamen , Universitetet i Oslo

1977                      Oxford Academy of English

 

Artikler

Internasjonal familierett

Fremtidsfullmakt – Alternativ til vergemål

Kan man stole på Pasientskadenemndas (PSNs) vedtak

Forsvarets veteraner - Erstatning

Klient vant frem i lagmannsretten i en personskadesak 

 

Språk

Norsk

Engelsk