Trude Stormoen

Innledning

Trude Stormoen legger stor vekt på å finne gode løsninger for klientene. Strategiske valg og konstruktive løsninger er resultat av engasjement og kvalitet, og godt samarbeid med klienten.

Stormoen er opptatt av å se helheten i løsningene som skal oppnås. Hun jobber innen ulike fagområder, men med særlig spesialisering innen arbeidsrett og erstatning/forsikring.

Stormoen har også særlig kompetanse innen økonomiske forhold tilknyttet familieretten, hvor det kreves økonomisk og selskapsrettslig forståelse.

Stormoen prosederer i tingrett og lagmannsrett, og har særlig erfaring med forhandlinger og rettsmekling.

Rettsområder

Arbeidsrett, herunder omstruktureringer, nedbemanninger, oppsigelser og andre arbeidsrettslige problemstillinger.

Familie, arv – og skifte, med hovedvekt på økonomiske oppgjør og generasjonskifte.

Erstatningsrett, med hovedvakt på profesjonsansvar og personskade, inkludert generell forsikringsrett.

Praksis

2013 -             Partner/advokat i Langseth Advokatfirma DA

2011-2013      Advokat i Finansklagenemnda

2009-2011      Advokat i Langseth Advokatfirma DA

2002-2009      Advokatfullmektig/advokat/partner i Advokatgruppen Kjelland & Co

2001                  Juridisk saksbehandler Fylkeslegen i Østfold (Skatt)

Utdanning

2002

Universitetet i Oslo - Fransk for jurister

1995-2001

Universitetet i Oslo - Cand. jur fra juridisk fakultet

2000-2001

L’Universite de Bordeaux - EU-rett, internasjonal rett og menneskerettigheter tilsvarende profesjonsstudiets valgdel,

2000

L’Universite de Caen/Universitetet i Oslo - Fransk for realister

1995

Universitetet i Oslo - Examen philosophicum

1994-1995

L’Universite de Provence - Språkstudier

 

Styreverv / Verv             

Styremedlem Langseth Advokatfirma DA

Hastor AS – vara styremedlem

Språk

Norsk:             Skriftlig og muntlig meget godt

Engelsk:           Skriftlig og muntlig middels godt

Fransk:            Muntlig middels godt, skriftlig noe kjennskap

Annet

Foredragsholder for Advokatforeningen og Juristforbundet, herunder om den ny arveloven

Sensor og veileder ved Universitetet i Oslo (masteroppgaver)

Underviser i Privatrett ved Jusutdanning AS.

Mentor i Advokatforeningens mentorprogram

 

Legal fields
Employment law
Compensation and insurance law
Litigation and other dispute resolution
Company law and contract law


Articles
International family law


Languages
Norwegian
English