Digitale verktøy

Vi abonnerer på alle relevante databaser med tilgjengelige rettskilder.


Vi har:

  • BankId løsning som gjør det mulig å signere kontrakter digitalt, og som også kan benyttes som ledd i klientidentifikasjon

  • Oppdaterte programvareløsninger fra Microsoft, med mulighet for kryptert oversendelse av dokumenter

  • Profesjonelle verktøy for digital gjennomføring av hovedforhandling og er knyttet opp mot domstolens digitale plattform for tvisteløsning.

  • Mulighet ved granskinger og i enkelte komplekse rettssaker relevante programvarer, som kan brukes som hjelpemiddel for digitalisering, søk, analyse og strukturering av svært store dokumentmengder.

  • God erfaring med bruk av digitale datarom i transaksjoner og diligence prosesser.

Vi investerer løpende i digitale verktøy, likevel er erfaring og kunnskap hos våre advokater viktige faktorer for hvordan vi løser en sak.