Etablere et godt samarbeid

Vi legger stor vekt på kvalitet i samarbeidet med våre klienter i alle ledd i den juridiske prosessen.

Et godt samarbeid bygger på en god start, og på en felles oppdrags- og målforståelse. Forberedelser i en tvistesak har følgende faser:

 • Oppstart:
  Definisjon av oppdraget. Gjøres i samarbeid med klient.

 • Info innhenting:
  Gjennomgang av saksdokumenter, kontakt med aktuelle info-klider,herunder vitner.

 • Vurdering:
  Vurdering av sak, tilbakemelding til klient, forslag til videre ftemdrift og fremgangsmåte.

 • Henvendelse:
  Med basis i en fellesultarbeidet plan foretas første henvendelse til motpart.