Saksgang

Avhengig av klientens og vår vurdering, samt motpartens vurdering, har den videre saksgangen flere mulige utfall:

Kontakt. Møte med motparten. Forhandling

Mulige utfall.

  1. Forlik og avtale med motpart. Saken avslutte.

  2. Saken bringes inn for retten. (Ordinære domstoler)

  3. Voldgiftsrett dersom det foreligger avtale om dette.