FÅR JEG LØNN ETTER KONKURS? – LØNNSGARANTIORDNINGEN

FÅR JEG LØNN ETTER KONKURS? – LØNNSGARANTIORDNINGEN

Om din arbeidsgiver går konkurs og konkursboet ikke er i stand til å betale ditt krav på lønn og feriepenger, vil NAV Lønnsgaranti dekke alt eller deler av det du har til gode. Om du er registrert som ansatt vil du få informasjon om dine rettigheter fra den som blir oppnevnt som bostyrer i konkursen. Hører du ikke fra bostyrer innen rimelig tid, bør du selv ta kontakt med henne.

Hvem får?
Det er et absolutt vilkår for utbetaling at du faktisk har vært ansatt. Om du driver som selvstendig næringsdrivende faller du utenfor ordningen. Det samme gjelder om du eier minst 20% av aksjene i selskapet som går konkurs.

Hva får jeg?
Om du har krav mot din arbeidsgiver vil NAV Lønnsgaranti blant annet kunne dekke:
• Lønn forfalt de siste 12 månedene før fristdagen, (den dag konkursbegjæringen kom inn til retten).
• Lønn for en måned etter konkursåpning, uavhengig av hvor lang oppsigelsestid du har.
• Feriepenger som er opptjent i samme år som fristdagen og året før.
• Pensjonsytelser for 6 måneder.
• Omkostninger ved å begjære din arbeidsgiver konkurs.
• For fullstendig oversikt se Lov om statsgaranti ved konkurs

Er det maksimumsbeløp?
Samlet støtte for en enkelt arbeidstaker kan ikke overstige 2 x Grunnbeløpet, dvs ca kr 200 000.

Hva kan jeg kreve av hjelp?
Søknadsskjema kan du laste ned fra NAV eller få det fra bostyrer. Du bør lunne dokumentere kravet ditt, ved for eksempel lønnslipper, ansettelsesavtale eller kontoutskrift. Bostyrere har plikt til å bistå deg med søknaden. Bostyrer behandler søknaden og sender den til NAV lønnsgarantien med sin innstilling. Bostyrer vil foreta utbetaling på vegne av NAV etter at NAV har tatt stilling til kravet.

Hvor lenge må jeg vente på utbetaling?
På grnn av betydelig arbeidsmengde er behandlingstiden hos NAV lønnsgaranti lang og kan i enkelte tilfelle være over 6 måneder.

Claus R. Flinder