• Hjem
  • selskapsrett
  • Bør man tegne forsikring (W&I) ved kjøp/salg av et aksjeselskap?

Bør man tegne forsikring (W&I) ved kjøp/salg av et aksjeselskap?

En stor del av næringslivet er organisert som aksjeselskaper og ikke sjelden overdras eierskapet til slike aksjeselskaper. Dette gjøres både i mindre og mer uformelle aksjonærforhold samt i større, profesjonelle (herunder børsnoterte) aksjonærforhold, eksempelvis ved DNB Bank ASAs forsøk på kjøp av aksjene i Sbanken og mulig børsnotering av solcelleselskapet Otovo AS. Det finnes også særskilte oppkjøpsfond (private equity) som kjøper opp selskaper for å videreutvikle de over et visst antall år, og så selge seg ut, eksempelvis som PE-fondet Permira.

Det er flere elementer man bør vurdere ifm. en transaksjon – forsikring er en av disse og er temaet for denne artikkelen. Det kan være flere fordeler med å ha tegnet forsikring i en transaksjon – både for kjøper og selger. Derfor bør dette alltid være en del av vurderingen i de innledende samtalene av en M&A-prosess.

Hva er en W&I-forsikring?

Ved kjøp og salg av et aksjeselskap inngås avtalen i form av et dokument som kalles for «Share and Purchase Agreement». Dette er på stammespråket ofte referert til som SPA.

Før signing gjennomføres SPA-forhandlinger – forhandlingene går blant annet ut på hvilke garantier selgerne skal stille vedrørende selskapet, eksempelvis om selskapets regnskaper, ansatte, IPR, skatt mv. Garantiene stilles for gitte perioder som kan stige over flere år.

Både kjøper og selger har i forbindelse med salget av selskapet anledning til å tegne forsikring for garantiene som gis av selgerne i SPA. Forsikring av garantikapitlet i SPA blir, som fremgår av navnet, ofte referert til som garantiforsikring eller Warranty & Indemnity-forsikring.

Hvilke fordeler har W&I-forsikring?

Både kjøper og selger kan tegne W&I-forsikring – av praktiske hensyn tegnes dette ved flere anledninger av kjøper. Kostnadene er ofte et forhandlingsspørsmål knyttet til kjøpesummen.

W&I-forsikring kan ha fordeler for både kjøper og selger.

Selger kan ha et behov for en såkalt «clean exit» – en mulighet til ikke å ha garantiansvaret hengende over seg i mange år (med noen få unntak).

Kjøper kan ha et behov for å kunne gå til et forsikringsselskap med evt. garantikrav, og ikke personlig mot selgerne. I noen tilfeller skal kanskje selgerne fortsette i selskapet i nye/endrede roller. Et garantikrav vil da kunne være ødeleggende for samarbeidet.

Alternative forsikringer relatert til M&A

Det finnes også alternative forsikringer knyttet til transaksjoner og børsnoteringer.

W&I-forsikringen dekker i utgangspunktet kun såkalte ukjente forhold. Med andre ord – ukjente forhold knyttet til de garantiene man gir. Det finnes alternative forsikringsprodukter for mer kjente forhold i en due diligence-prosess. Dette gjelder først og fremst spørsmål knyttet til skatt og miljø.

Det finnes også forsikringer relatert til børsnoteringer (IPO-forsikring).

Hvordan tegner man W&I-forsikring?

W&I-forsikring tilbys via flere forsikringsgivere i det nordiske markedet og i London-markedet.

Det er vanlig å tegne dette via erfarne forsikringsmeglere, eksempelvis Marsh & McLennan, Willis Towers Watson og Aon.

Rådgivning knyttet til transaksjoner hos Langseth Advokatfirma DA

Langseth Advokatfirma DA har flere erfarne corporate-advokater som har bistått i oppkjøps- og fusjonsprosesser. I tillegg har firmaet flere advokater som har bred erfaring med forsikringsrett.

Skal du kjøpe eller selge et aksjeselskap og ønsker råd om hvordan du bør gå frem, bistår vi gjerne med dette.

Skrevet av advokat Johannes P. Notaker-Velde

Advokat Johannes P. Notaker-Velde har både jobbet med salg/oppkjøp og fusjoner, samt med W&I-forsikring, både i advokatvirksomhet og i forsikringsmeglervirksomhet. I tillegg til å bistå med selskapsrett og M&A i Langseth Advokatfirma DA, har han også flere års arbeidserfaring fra et av verdens største forsikringsmeglingskonsern.

  • Hjem
  • selskapsrett
  • Bør man tegne forsikring (W&I) ved kjøp/salg av et aksjeselskap?