Pan Farmakis

Legal fields
Compensation and insurance law
Real estate and construction law
Insolvency and restructuring
Litigation and other dispute resolution
Company law and contract law


Articles
Decision: The Supreme Court has issued its principled decision on payments in matters relating to ground leases
Decision: Client won case in Court of Appeal concerning dispute on rental of storage space


Practice
2016– Partner, Langseth Advokatfirma DA
2012–2015 Senior Lawyer, Langseth Advokatfirma DA
2010–2012 Lawyer, Langseth Advokatfirma DA
2009–2010 Trainee Lawyer, Advokatfirma Haakstad & Co DA
2007–2009 Deputy Judge, Aust-Agder District Court
1998–2007 Principal Consultant, Advisor, Senior Advisor and Project Manager, Civil Affairs Department, Ministry of Justice
1996–1998 Lecturer, 1st year law studies, Christiania Private Gymnasium
1995– Lecturer, 1st, 3rd and 4th year law studies, Treider College AS/Treider Jus
1993–1995 External Examiner, University of Oslo


Other
2012 External Examiner for Master’s dissertations, University of Oslo
2010 Licensed to practise law
1999–2001 Secretary of the Norwegian Personal Names Act Committee, which presented Official Norwegian Report (NOU) 2001:1 – the Norwegian Personal Names Act


Languages
Norwegian
English

 


 

Rettsområder
Erstatnings- og forsikringsrett
Fast eiendom og entrepriserett
Konkurs og restrukturering
Prosedyre og annen tvisteløsning 
Selskapsrett og kontraktsrett

Artikler
Dom: Høyesterett har avsagt prinsipiell dom om innløsning i tomtefesteforhold
Dom: Klient vant i lagmannsretten vedrørende tvist om bodleie

 

Praksis og utdanning
2016 -              Partner, Langseth Advokatfirma DA
2018 - 2020    Medlem av arbeidsgruppe nedsatt av Forsvarsdepartementet, som utarbeidet rapport om
                           erstatnings- og kompensasjonsordningene for krigsveteraner

2012 - 2015      Senioradvokat, Langseth Advokatfirma DA
2010 - 2012      Advokat, Langseth Advokatfirma DA
2009 - 2010     Advokatfullmektig, Advokatfirma Haakstad & Co DA
2007 - 2009     Dommerfullmektig, Aust-Agder tingrett
1998 - 2007      Førstekonsulent, rådgiver, seniorrådgiver og prosjektansvarlig,
                            Sivilavdelingen, Justisdepartementet

1999 – 2001     Sekretær for Navnelovutvalget nedsatt av Justisdepartementet, som utarbeidet NOU 2001: 1
                            Lov om personnavn
1996 - 1998      Foreleser på 1. avd. juss, Christiania Private Gymnas
1995 -  2016     Foreleser på 1., 3. og 4. avd. juss, Treider College AS/Treider Jus
1998                 Juridisk embetseksamen, Universitet i Oslo
1993 - 1995      Fakultetsoppgaveretter, Universitet i Oslo


Annet

2012                  Sensor masteroppgave, Universitetet i Oslo
2010                  Advokatbevilling

Språk
Norsk
Engelsk