Rettsområder
Erstatnings- og forsikringsrett
Fast eiendom og entrepriserett
Konkurs og restrukturering
Prosedyre og annen tvisteløsning
Selskapsrett og kontraktsrett

Artikler
Dom: Høyesterett har avsagt prinsipiell dom om innløsning i tomtefesteforhold
Dom: Klient vant i lagmannsretten vedrørende tvist om bodleie

Språk
Norsk
Engelsk

Arbeidspraksis og utdanning

 • 2016 - Present
 • Partner
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2018 - 2020
 • Medlem av arbeidsgruppe nedsatt av Forsvarsdepartementet
 • som utarbeidet rapport om erstatnings- og kompensasjonsordningene for krigsveteraner
 • 2012 - 2015
 • Senioradvokat
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2010 - 2012
 • Advokat
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2009 - 2010
 • Advokatfullmektig
 • Advokatfirma Haakstad & Co DA
 • 2007 - 2009
 • Dommerfullmektig
 • Aust-Agder tingrett
 • 1998 - 2007
 • Førstekonsulent, rådgiver
 • rådgiver, seniorrådgiver og prosjektansvarlig, Sivilavdelingen, Justisdepartementet
 • 1999 - 2001
 • Sekretær for Navnelovutvalget nedsatt av Justisdepartementet
 • som utarbeidet NOU 2001: 1 Lov om personnavn
 • 1996 - 1998
 • Foreleser på 1. avd. juss
 • Christiania Private Gymnas
 • 1995 - 2016
 • Foreleser på 1., 3. og 4. avd. juss
 • Treider College AS/Treider Jus
 • 1998
 • Juridisk embetseksamen
 • Universitet i Oslo
 • 1993 - 1995
 • Fakultetsoppgaveretter
 • Universitet i Oslo

Annet

 • 2012
 • Sensor masteroppgave, Universitetet i Oslo
 • 2010
 • Advokatbevilling