Gudbrand Østbye

 • Partner

Advokat Gudbrand Østbye bistår både selskaper og private klienter og søker på deres vegne å nå frem til tilfredsstillende resultater. Dette kan være både utenrettslige forlik samt prosedyre for domstolene. Han er engasjert og følger opp tvister uten unødig tidsspille og samtidig med et ønske om ikke å pådra klientene unødvendig kostnader. Av særlig kompetanse kan nevnes arbeidsrett, problemstillinger knyttet til jakt og fiske samt kjøp og salg av hest. I tillegg har han flere oppdrag knyttet til å ivareta klienter som har behov for bistand når de ikke lenger er i stand til å følge opp egen økonomi grunnet alder eller sykdom. Endelig har han hatt ulike oppdrag knyttet til mangler ved fast eiendom og alminnelige selskapsrettslig rådgivning. Han bistår utenlandske selskaper med virksomhet i Norge.

 

Rettsområder
Arbeidsrett
Jakt og fiske
Kjøp og salg av hest
Selskapsrett
Mangler ved fast eiendom

Språk
Norsk
Engelsk

Utdanning

 • 1992
 • Advokatbevilling
 • 1987
 • Uteksaminert UiO

Arbeid

 • 2001 - Present
 • Partner
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 1997 - 2001
 • Partner
 • Advokatfirmaet Langseth, Hafr & Skard
 • 1994 - 1996
 • Advokatfullmektig
 • Advokatfirmaet Langseth, Hafr & Skard
 • 1992 - 1994
 • Førstekonsulent
 • Juridisk avdeling, Nrk
 • 1990 - 1992
 • Dommerfullmektig
 • Namdal Sorenskriverembete
 • 1998 - 1990
 • Førstekonsulent
 • Olje- og energidepartementet,