Voldgift

I saker hvor partene har fri rådighet, kan det avtales at tvisteløsningen skal skje ved voldgift iht. voldgiftsloven av 2004.


Voldgiftsretten er en ”privat domstol” hvor partene – i motsetning til i ordinære domstoler – er med på å bestemme domstolens sammensetning.

Hovedfordeler med voldgift er:

  • Spesialkompetanse blant dommerne
  • Rask prosess
  • Endelig avgjørelse, ingen ankemulighet

Prosessen i en voldgiftssak er som følger:
Stevning ⇒  Skriftlig saksforberedelse ⇒  Hovedforhandling ⇒  Endelig dom.