Mathias Thorshaug Rengård - Permisjon

 • Senioradvokater

Mathias Thorshaug Rengård arbeider innenfor flere juridiske fagområder, men har sin hovedtyngde innenfor erstatningsrett og familie-, arv- og skifterett. Han har et betydelig antall prosedyreoppdrag for domstolen.

Mathias arbeider mye med saker som involverer barn, og bistår svært mange foreldre i forbindelse med utforming av foreldresamarbeidsavtaler etter samlivsbrudd og foreldretvister for domstolen. Han har særskilt kompetanse på saker med internasjonalt preg, hvor særlige spørsmål om jurisdiksjon, lovvalg og bruk av internasjonale konvensjoner melder seg. Typisk er dette barnebortføringssaker, saker hvor foreldrene bor i ulike land og gjennomføring av avtaler/avgjørelser over landegrenser.

Mathias bistår med blant annet med arveoppgjør, opprettelse av testament og fremtidsfullmakt. Han arbeider også fast sammen med bostyrer for offentlig skifte av dødsboer på vegne av Oslo tingrett. Innenfor erstatningsretten er det særlig personskadeerstatning Mathias arbeider med. Han tar alle typer personskadesaker, og har ofte oppdrag som bistandsadvokat.

Rettsområder
Familie-, arv- og skifterett
Internasjonal familierett
Erstatnings- og forsikringsrett
Forvaltningsrett
Prosedyre og annen tvisteløsning

Språk
Norsk
Engelsk

 

Arbeid

 • 2022 - Present
 • Senioradvokat
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2020 - 2022
 • Advokat
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2018 - 2020
 • Advokatfullmektig
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2016 - 2018
 • Rådgiver
 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
 • 2013 - 2016
 • Praktikant
 • Advokatene Smith, Jentoft, Simonsen MNA

Utdanning

 • 2015 - 2015
 • Master i rettsvitenskap
 • Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Publikasjoner

 • 2015 - 2015
 • Masteroppgave innen psykisk helsevern (vilkårene for tvangsinnleggelse)

Annet

 • -
 • Forfatter for Karnov Group Norway
 • Lovkommentar, alkoholloven og serveringsloven