Else-Marie Merckoll

 • Partner

Else-Marie Merckoll har lang og bred erfaring innen flere juridiske fagområder, men har i dag særlig spesialisert seg innen personskadeerstatning og familierett herunder internasjonal familierett.

Else-Marie Merckoll har særlig erfaring med det økonomiske oppgjøret i forbindelse med  oppløsning av ekteskap og samboerskap, og bistår både ved offentlig og privat skifte. Hun bistår også med opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler med mer, og har jevnlig oppdrag som testamentsfullbyrder.

Else-Marie Merckoll er med i et Internasjonalt nettverk av familierettsadvokater som har spesialisert seg på Internasjonal familierett. Hun står også på BUFDIRs liste over advokater med særlig kompetanse på barnebortføring.

Else-Marie Merckoll har betydelig erfaring med alle deler av personskaderetten og legger stor vekt på å forhandle frem gode erstatningsoppgjør for skadelidte. Hun har også prosedert flere større saker, både mot forsikringsselskap og Staten ved Pasientskadenemnda. Hun har et etablert samarbeid med Personskadeforbundet PLTN .

Hun har også bistått et stort antall veteraner som har søkt om erstatning og kompensasjon fra Staten for psykiske belastningsskader etter deltagelse i internasjonale operasjoner. Hun har i denne sammenheng et etablert samarbeid med Veteranforbundet SIOPS og har holdt flere foredrag i regi av RVTS og Sinnets Helse.

Språk
Norsk
Engelsk

Arbeid

 • 2007 - Present
 • Partner
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2006
 • Partner
 • Stray, Vyrje & Co Advokatfirma DA
 • 1999 - 2005
 • Advokatene Merckoll & Co., kontorfellesskap
 • 1995 - 1998
 • Partner
 • Nyborg & Blanck Advokatfirma DA
 • 1987 - 1994
 • Egen advokatpraksis i kontorfellesskap
 • 1984 - 1986
 • Advokatfullmektig
 • Advokat Trygve Merckoll

Utdanning

 • 1983
 • Juridisk embetseksamen
 • Universitetet i Oslo
 • 1977
 • Oxford Academy of English

Verv

 • 2022 - Present
 • Styremedlem
 • Advokatforeningens hovedstyre
 • 2018 - 2022
 • Styreleder
 • Den Norske Advokatforening, Oslo krets
 • -
 • Styreverv
 • Den Norske Advokatforenings Eiendomsmeglergruppe
 • -
 • Styreverv
 • Eiendomsadvokatenes Servicekontor
 • -
 • Styreverv
 • Norske Kvinnelige Juristers Forening