Else-Marie Merckoll

 • Partner

Else-Marie Merckoll har lang og bred erfaring innen flere juridiske fagområder, men har i dag særlig spesialisert seg innen personskadeerstatning og familierett herunder internasjonal familierett. Hun er også fast advokatforbindelse for flere bedrifter.

Else-Marie Merckoll har betydelig erfaring med alle deler av personskaderetten og legger stor vekt på å forhandle frem gode erstatningsoppgjør for skadelidte. Hun har også prosedert flere større saker, både mot forsikringsselskap og Staten ved Pasientskadenemnda. Hun har et etablert samarbeid med Personskadeforbundet PLTN og er leder for Pasientskadegruppen.

I de senere år har hun også bistått et stort antall veteraner som har søkt om erstatning og kompensasjon fra Staten for psykiske belastningsskader etter deltagelse i internasjonale operasjoner. Hun har i denne sammenheng et etablert samarbeid med Veteranforbundet SIOPS og holder også jevnlig foredrag i regi av RVTS og Sinnets Helse.

Else-Marie Merckoll har særlig erfaring med det økonomiske oppgjøret i forbindelse med skifte av dødsbo og oppløsning av ekteskap og samboerskap, og hun bistår både ved offentlig og privat skifte. Hun bistår også med opprettelse av ektepakter, testamenter, samboeravtaler med mer, og har jevnlig oppdrag som testamentsfullbyrder.

Else-Marie Merckoll er også med i et Internasjonalt nettverk av familierettsadvokater som særlig har spesialisert seg på Internasjonal familierett.

Som fast forretningsadvokat bistår hun jevnlig med kontraktsforhandlinger, ansettelser, oppsigelser mv.

Språk
Norsk
Engelsk

Arbeid

 • 2007 - Present
 • Partner
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2006
 • Partner
 • Stray, Vyrje & Co Advokatfirma DA
 • 1999 - 2005
 • Advokatene Merckoll & Co., kontorfellesskap
 • 1995 - 1998
 • Partner
 • Nyborg & Blanck Advokatfirma DA
 • 1987 - 1994
 • Egen advokatpraksis i kontorfellesskap
 • 1984 - 1986
 • Advokatfullmektig
 • Advokat Trygve Merckoll
 • -
 • Vikariat
 • Oslo skifterett og Oslo byskriverembete
 • -
 • Protokollfører
 • Arbeidsretten
 • -
 • Artikkel
 • Klient vant frem i lagmannsretten i en personskadesak

Utdanning

 • 1983
 • Juridisk embetseksamen
 • Universitetet i Oslo
 • 1977
 • Oxford Academy of English

Verv

 • -
 • Styreverv
 • Den Norske Advokatforening Oslo krets
 • -
 • Styreverv
 • Den Norske Advokatforenings Eiendomsmeglergruppe
 • -
 • Styreverv
 • Eiendomsadvokatenes Servicekontor
 • -
 • Styreverv
 • Norske Kvinnelige Juristers Forening

Annet

 • -
 • Medlem
 • Lovutvalget i Norges Golfforbund
 • -
 • Tidligere medlem
 • Doms- og appelutvalget i Norges Golfforbund

Publikasjoner

 • -
 • Artikkel
 • Internasjonal familierett
 • -
 • Artikkel
 • Fremtidsfullmakt - Alternativ til vergemål
 • -
 • Artikkel
 • Kan man stole på Pasientskadenemndas (PSNs) vedtak
 • -
 • Artikkel
 • Forsvarets veteraner – Erstatning