Når kan du gi en ansatt avskjed?

Avskjed vil si at den ansatte må gå på dagen uten rett til å utføre arbeid og uten rett til lønn. Arbeidsmiljøloven gir et sterkt vern for ansatte, men det finnes åpninger. Nedenfor kan du lære mer om hva som skal til for å kunne gi en ansatt avskjed.

Grunnvilkåret for avskjed

Arbeidsmiljøloven krever grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen for å gi avskjed med plikt til umiddelbar fratreden. Fra Høyesterettspraksis kan vi finne eksempler på hva som kan være saklig grunn:

I 2003 ble en avskjed ansett rettmessig der en ansatt hadde fremsatt alvorlige beskyldninger mot en av arbeidsgivers kunder. Året før opprettholdt Høyesterett som rettmessig en avskjed av en professor på bakgrunn av seksuell trakassering av kvinnelige ansatte og studenter.  I en annen sak anså Høyesterett det som saklig grunn at en ansatt hadde tatt initiativ til å kjøpe et selskap som arbeidsgiver hadde en forretningsforbindelse med, og som arbeidsgiver selv hadde forhandlet om å kjøpe. Straffbare forhold mot arbeidsgiver vil også kunne gi saklig grunn, typisk underslag av arbeidsgivers midler.

Eksemplene viser at avskjed bare er lovlig i de grovere tilfellene. I enkelte saker har Høyesterett kommet til at grunnlaget ikke var tilstrekkelig til avskjed, men at den ble opprettholdt som en oppsigelse. Eksempler er nedlasting av pornografisk materiale til arbeidsgivers datasystem og smugling av en mindre mengde alkohol på arbeidsgivers skip. Ved oppsigelse har arbeidstaker rett til oppsigelsestid.

Fremgangsmåten ved avskjed

Du må ha sterke bevis. Det skyldes at det ofte er belastende forhold som påberopes. Det kreves det som kalles kvalifisert sannsynlighetsovervekt.

Det er ikke et krav at du skal ha gitt advarsel. Tvert imot brukes avskjed ofte i tilfeller med ett graverende forhold som ansees som grovt pliktbrudd. Men det er et krav at arbeidsgiver handler raskt. Det vil ikke være saklig grunn til avskjed om du lar det går måneder fra du blir kjent med forholdet, til du tar fatt i problemet.

Selve avskjeden må du gi skriftlig og det gjelder strenge formkrav.

Må man ha advokat for å gi avskjed?

En advokat vil kunne gi deg råd om det forhold du påberoper deg hos den ansatte er tilstrekkelig til en avskjed. Advokaten kan også gi deg praktiske råd om fremgangsmåten. Vår erfaring er at det dessverre ofte blir kostbart for arbeidsgiver om man venter med å søke juridisk bistand. Det kan utløse betydelige erstatningskrav fra den ansatte om du trår feil.

 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeider jevnlig med arbeidsrettslige spørsmål både for arbeidsgivere og for arbeidstakere.