Innleie og utleie av arbeidskraft er gjennomregulert i ulike lover og forskrifter, med en rekke ulike avgrensninger og spilleregler du må ta hensyn til.
Dreier et oppdrag seg egentlig om innleie eller kjøp av andre konsulenttjenester fra leverandøren?
Skal oppdraget i så fall følge reglene om innleie fra bemanningsforetak eller fra foretak som ikke har til formål å drive utleie, og når kan man i så fall leie inn hvem?
Ved innleie fra bemanningsforetak tilsier likebehandlingsreglene at den utleide skal sikres de samme lønns- og arbeidsvilkår som ville kommet til anvendelse hvis vedkommende hadde vært ansatt hos innleier. Men ikke alle vilkår må likevel likebehandles. Innleieren blir solidarisk ansvarlig for lønnskravet hvis den utleide vikaren ikke har blitt riktig likebehandlet.
Hva annet risikerer innleieren og utleieren ellers hvis reglene feilvurderes?
Disse og mange andre spørsmål om innleie og utleie av arbeidstakere har våre advokatene årelang praktisk erfaring med å svare på og løse.