KONKURRANSEKLAUSULER

 

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers mulighet til å ta stilling hos en annen arbeidsgiver etter han har sluttet. Tilsvarende kan han hindres i å starte, drive eller delta i annen virksomhet etter opphør av arbeidsforholdet.

Reglene om konkurranseklausuler er endret, og inntatt i arbeidsmiljøloven kap. 14A.

En slik konkurransebegrensning vil kun være gyldig dersom den er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers behov for vern mot konkurranse. De nærmere kriteriene omhandler, lengden klausulen kan vare, krav til kompensasjon for den ansatte og varslingsregler.