ILLOJALITET

Kan arbeidsgiver kreve lojalitet fra sine ansatte – altså noe mer enn at de møter på arbeid og gjør jobben sin? Ja, som i andre kontraktsforhold eksisterer det en gjensidig lojalitetsplikt i arbeidsforhold. Men har dette noen praktisk betydning, eller er det bare enda et litt gammeldags ord?

I praksis kan det få stor betydning, først og fremst for arbeidstaker. Som ansatt har du en generell lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver, overfor kundene og dine kolleger. Men hvor går grensen mellom retten til konstruktiv kritikk av arbeidsplassen og direkte illojal opptreden – det siste kan i verste fall koste deg jobben.

Og dersom du drømmer om å starte for deg selv, er det greit å bruke noen stille perioder på din nåværende jobb til lage forretningsplaner, registrere ditt nye selskap i altinn via arbeidsgivers PC, eller kanskje snakke med noen spennende kunder om de kunne tenke seg å bli med over til din nye bedrift?

Tråkker du galt i disse spørsmålene kan det få svært alvorlige følger for deg – du risikerer oppsigelse, erstatningskrav og i ytterste konsekvens straff. Da kan det lønne seg å snakke med oss i stedet!