PERMITTERING

Permittering kan være aktuelt når bedriften har økonomisk nedgang, men antar at nedgangen er forbigående.

Permittering er derfor en midlertidig ordning. Arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak, og arbeidsgiver betaler ikke lønn etter en viss periode. I de aller fleste tilfeller vil den ansatte ha rett til dagpenger eller stønad fra NAV under permitteringen.

Det er lite lovregler om permittering, men det kreves saklig grunn, og man må følge lønnspliktloven. Det bør sendes permitteringsvarsel og gjøres en helhetlig vurdering for å oppfylle vilkårene.