Oppsigelse av daglig leder

Hvilke regler gjelder for oppsigelse av daglig leder i et aksjeselskap? Har daglig leder samme vern som andre arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven?

 

Daglig leder kan si fra seg stillingsvernet

Utgangspunktet er at en daglig leder har det samme vernet som andre arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven. Men det gjelder en del særregler likevel. For det første finnes regler om at den øverste leder av en virksomhet skriftlig kan si fra seg stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven § 15-16. En slik avtale må i så fall selskapet inngå med daglig leder på forhånd. For at en slik avtale skal være gyldig, må det være avtalt en etterlønn.

Uten avtale om at daglig leder sier fra seg stillingsvernet, er han eller hun fullt ut beskyttet av arbeidsmiljøloven. Men i praksis er det likevel enkelte forskjeller. Styret ansetter daglig leder etter aksjeloven § 6-2  om ikke vedtektene bestemmer annet. Det er også styret som har myndighet til å avslutte arbeidsforholdet til en daglig leder. Systemet har altså to spor. Daglig leders rettigheter og plikter følger altså av både arbeidsmiljøloven og av aksjeloven.  

 

Daglig leder trenger styrets tillit

I praksis er det svært krevende for et aksjeselskap å kunne drive effektivt dersom styret ikke lenger har tillit til daglig leder. Det er styret som forvalter selskapet etter aksjeloven § 6-12. Dermed må også styret ha en utvidet mulighet til oppsigelse om daglig leder ikke lenger har styrets tillit. I rettspraksis har Høyesterett bestemt at det skal noe mindre til før det finnes saklig grunn til oppsigelse av daglig leder. Både juridisk teori og rettspraksis legger dessuten til grunn at det skal noe mindre til for å kunne suspendere en daglig leder, typisk i oppsigelsestiden.

Er du er en daglig leder som står overfor en oppsigelse? Eller er du er styreleder og trenger å vurdere om du kan si opp daglig leder? Uansett kan det være smart å høre med en advokat. Det er mye å passe på. 

Audun Lillestølen, Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med arbeidsrett i mer enn 20 år.