Ugreie regler om bruk av selvstendig næringsdrivende

Innleie av arbeidstakere

Når arbeidstakere utfører oppdrag hvor oppdragsgiveren har ledelse og ansvar for arbeidsresultatet, er oppdraget vanligvis innleie av arbeidskraft etter definisjonen i arbeidsmiljøloven § 14-12. Utleieren må da bl.a. godkjennes som bemanningsforetak i Arbeidstilsynets godkjenningsordning for bemanningsforetak og overholde lovens likebehandlingsregler. Mens oppdragsgiveren må overholde regler om innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie.

Bruk av selvstendig næringsdrivende

Bruk av selvstendig næringsdrivende oppdragstakere er ikke enklere etter en innstramning av arbeidsmiljøloven § 1-8.  Hvis en selvstendig næringsdrivende medarbeider løpende stiller sin personlige arbeidskraft til oppdragsgiverens disposisjon og er underordnet oppdragsgiverens styring, ledelse og kontroll, skal det legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold hos oppdragsgiveren. Med mindre oppdragsgiveren gjør det overveiende sannsynlig at det likevel foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

Ikke sett selvstendig næringsdrivende eller AS-meg-selv under oppdragsgiverens ansvar, ledelse og kontroll

I sin veileder om innleiereglene skriver departementet at kjøp av tjenester fra en virksomhet som består av kun én person (enkeltpersonforetak eller selskap hvor eieren er eneste ansatt) ikke anses som innleie etter arbeidsmiljøloven. Derfor godkjenner ikke Arbeidstilsynet aksjeselskaper hvor eieren er eneste ansatt (“AS-meg-selv”) som bemanningsforetak.

Hvis en selvstendig næringsdrivende medarbeider stiller sin personlige arbeidskraft til oppdragsgiverens disposisjon og er underlagt oppdragsgiverens ledelse og kontroll, skal det da som hovedregel legges til grunn at medarbeideren har et ansettelsesforhold hos oppdragsgiveren.  Da viser rettspraksis at medarbeideren kan kreve bl.a. feriepenger, tjenestepensjon og lønnstillegg fra oppdragsgiveren som reell arbeidsgiver for inntil tre år av oppdragstiden. Det kan også utløse krav om arbeidsgiveravgift fra skatteetaten og andre erstatningskrav.

Praktiske utfordringer i mange bransjer

At departementet i en parentes likestiller et aksjeselskap (AS) hvor eieren er eneste ansatt med innehavere av enkeltpersonforetak (ENK), skaper nye utfordringer i mange bransjer. For IT-konsulenter har Witted stått i front av en debatt om endringens konsekvenser for bruk av selvstendige næringsdrivende i IT-bransjen. Men endringen gjelder også andre frie yrker hvor selvstendige næringsdrivende tradisjonelt har vært brukt. For eksempel må kommuner og sykehus nå ta hensyn til at de ikke lenger kan leie inn leger organisert som enkeltpersonforetak eller aksjeselskap hvor eieren er eneste ansatt. Noe lang fra alle oppdragsgivere er klar over, se kronikk her.   

Hva gjør vi nå?

I Langseth Advokatfirma har vi erfaring og kan bistå med å få oppdraget på rett spor, enten du er arbeidstaker, arbeidsgiver, oppdragsgiver, oppdragstaker eller selvstendig næringsdrivende. Det finnes ennå muligheter for fleksible løsninger som kan skreddersys ulike behov.