Arv etter samboer

Samboere kan ha rett til arv etter hverandre. Arveloven har bestemmelser om arv og uskifte på grunnlag av samboerforhold.

Samboere med felles barn

En samboers arverett forutsetter enten at samboerne har, har hatt eller venter felles barn. Den som var samboer med avdøde ved dødsfallet har da rett til en arv som tilsvarer fire ganger folketrygdens grunnbeløp, jfr. arveloven § 28 b, 1. ledd 1. pkt. Pr. 1. mai 2018 utgjør grunnbeløpet kr 96 883, dvs. 4G utgjør kr 387 532. Det er grunn til å nevne at arveretten til samboer med felles barn går foran pliktdelsarv til barn/livsarvinger av avdøde. For øvrig er det slik at arveretten kan begrenses i testament forutsatt at den andre samboeren er varslet.

Samboere uten felles barn

Dersom samboerne ikke har felles barn, vil ikke den som var samboer med avdøde ved dødsfallet ha rett på noen arv, med mindre dette er bestemt i testament.

For øvrig fremgår av arveloven § 28 b, 1. ledd 2.pkt at samme rett til arv, dvs. 4G har uten hensyn til livsarvinger den gjenlevende samboer dersom samboerforholdet har vart i minst de fem siste årene før dødsfallet skjedde, dersom avdøde har fastsatt dette i testament.

Dette kan være problematisk hvor f.eks. samboerne eide en felles bolig sammen, og gjenlevende ikke har økonomi til å «kjøpe ut» avdødes arvinger. Om man har tenkt igjennom dette mulige scenarioet på forhånd, og tilgodesett hverandre i et gjensidig testament, kan man unngå en vanskelig situasjon.

Samboers rett til å sitte i uskiftet bo

En samboer som har, har hatt eller venter felles barn med avdøde ved dødsfallet vil ha rett til å sitte i uskiftet bo. Å sitte i uskiftet bo vil bety at skiftet med avdødes arvinger utsettes. Denne uskifteretten gjelder imidlertid kun visse eiendeler. Dette gjelder felles bolig og innbo, samt bil og fritidseiendom med innbo som ble brukt felles av samboerne.

Dersom avdødes arvinger/livsarvinger ikke er felles barn, må den/disse samtykke til at gjenlevende samboer kan sitte i uskifte. Dersom det er snakk om f.eks. umyndige særkullsbarn, må vergen og Fylkesmannen samtykke til dette.

Dersom man velger å benytte adgangen til å sitte i uskiftet boet, er det imidlertid flere forhold man bør være klar over. For det første vil de eiendeler den gjenlevende samboer har eller får inngå i uskifteboet. For det andre er det slik at det ikke skal regnes arv fra avdøde til gjenlevende samboer, dersom det først skiftes etter gjenlevende samboers død. For det tredje er det slik at ved å sitte i uskiftet bo, vil også gjenlevende samboer bli ansvarlig for gjelden som avdøde hadde. Dersom man er usikker på gjeldens størrelse, kan man med rettens hjelp få utstedt et proklama for å få oversikt over gjelden.

Behov for testament?

Retten til å sitte i uskiftet bo kan også utvides ved testament eller eventuelt med samtykke fra avdødes arvinger. For øvrig er det slik at gjenlevende samboers rett til å sitte i uskifte kan begrenses i testament forutsatt at denne har blitt varslet. Dersom du ønsker å utvide eller begrense retten til arv og/eller uskifte for lengstlevende samboer, så må det fastsettes i et testament som lengstlevende har fått kunnskap om før den andre samboeren (arvelateren) er død. Et testament må følge reglene i arveloven for å være gyldig.

Vi anbefaler at du tar kontakt med en av våre advokater dersom du ønsker å få opprettet et testament.