BARNEFORDELING

Ved et samlivsbrudd er det viktig at foreldrene har hovedfokus på at barna ivaretas på best mulig måte. Alle avgjørelser som skjer etter barnelovens bestemmelser skal baseres på hva som er til «barnets beste».

Barneloven har bestemmelser vedrørende hvor barnet skal bo fast. Barnelovens utgangspunkt er at barnet har krav på samvær med begge foreldrene.

Vi bistår klienter med spørsmål knyttet til bosted og samvær etter et samlivsbrudd. Vi oppfordrer til at partene forsøker å komme frem til en minnelig løsning dersom det er mulig. Vi påtar oss dessuten regelmessig prosessoppdrag i barnefordelingssaker, også i internasjonale saker hvor en av foreldrene er fra et annet land.