SAMBOERE

Det finnes ingen egen lov om økonomiske forhold mellom samboere. Det er derfor ekstra viktig for
samboere å lage gode samboeravtaler som regulerer eierforhold, gjeldsansvar, utgiftsfordeling og
delingen ved et potensielt samlivsbrudd.

Om man gjennomgår et samlivsbrudd uten samboeravtale, kan man likevel ha enkelte rettigheter.
Eksempelvis kan man ha rett til vederlag fra samboeren eller sameierett i bolig. Dette er regler som
er kompliserte og kun skapt gjennom rettspraksis.

Samboere bør opprette testament. Kun samboere med felles barn har arverett etter arveloven.
Denne arveretten er meget begrenset (4 ganger folketrygdens grunnbeløp). Samboere med felles
barn har også rett til å sitte i uskifte, men kun med enkelte verdier. Denne uskifteretten kan utvides
ved testament.

Samboere uten felles barn, har ingen arverett direkte i loven. De må opprette testament for å ha rett
til arv etter hverandre. Særlig der samboerne har særkullsbarn, er det viktig å få tilpassede