ARV OG DØDSBOSKIFTE

I Langseth Advokatfirma har vi spesialkompetanse på arv og skifte, og vi er opptatt av å finne gode
løsninger for de involverte.

Vi bistår blant annet med:

  • Generasjonsskifter og arveplanlegging (gaver og forskudd på arv og avtaler i den forbindelse)
  • Testamenter og fremtidsfullmakter
  • Problemstillinger vedrørende uskifte
  • Bistand ifm. rettssaker og skiftetvister

Vi bistår både ved sammensatte skifter, hvor gjenlevende ektefelle er i live og ved rene dødsboskifter, så vel private som offentlige. Vi bistår også ved internasjonale arveoppgjør og samarbeider med utenlandske advokatfirmaer som er en del av vårt internasjonale nettverk.

Vi gjennomfører til enhver tid en rekke dødsboskifter både for privatpersoner og for veldedige
organisasjoner. I tillegg er advokat og partner Heidi Kjær Trudvang fast bostyrer ved Oslo tingrett og
behandler årlig flere offentlige dødsboskifter.