EKTESKAP

Langseth Advokatfirma DA har omfattende erfaring og spisskompetanse innenfor famile-, arv- og skifterett, som er et av våre viktigste arbeidsområder.

Vi har god erfaring og særskilt innsikt i bl.a. økonomiske oppgjør mellom ektefeller (økonomisk familierett), og bistår med rådgivning, tvisteløsning og rettsaker for domstolene.

Det økonomiske forhold mellom ektefellene vil gjerne gi foranledning til spørsmål om ektefellers rådighet over eiendeler. Herunder ansvar for gjeld, fastlegging av eierforhold og hvilke avtaler som kan inngås mellom ektefeller om formuesordningen – ofte komplekse rettsforhold.

Våre dedikerte advokater gir råd om form og innhold i avtaler, særeie, unntak fra skjevdelingsregelen, formuerettslige avtaler, ektepakter og gaver mv.

Ved deling av felleseiet (skifteoppgjøret) ved skilsmisse gis råd om det verdimessige oppgjøret; forlodds krav, skjevdelingskrav, gjeldsavleggelsen, likedelingen og vederlagskrav. Videre gis råd om
det gjenstandsmessige oppgjøret; salgsretten, naturalutleggsretten, avregning og bruksrett.

Regelmessig inngår rådgivning i tilknytning til opprettelse av særeie, rettstilstand under samlivet og
ved ekteskapets opphør.