INTERNASJONAL FAMILIERETT

Internasjonale ekteskap, hvor ektefellene har tilknytning til flere land medfører helt spesielle
problemstillinger både ved inngåelse og oppløsning av ekteskap, foreldretvister og arveoppgjør.

Ved en skilsmisse oppstår det gjevnlig spørsmål knyttet til lovvalg , jurisdiksjon og anerkjennelsesregler. I foreldretvister er det også ofte helt pesielle konflikter dersom foreldrene ikke blir enige om hvilket land barna skal bo i.

Norge har ratifisert flere internationale konvensjoner og avtaler for å løse internasjonale familiekonflikter. Internasjomal familieret medfører derfor også et utstrakt samarbeid med
advokater i andre land.

Advokat og partner Else-Marie Merckoll er tatt opp som det norske medlemmet i advokat nettverket
IAFL International Academy of Family Lawyers https://www.iafl.com og har gjennom dette et
samarbeid med familierettsadvokater over store deler av verden.