Hvordan kan du gjøre en arving arveløs?

Vi har sett det mange ganger i Andeby at Onkel Skrue gjør Donald Duck arveløs. Men hvis Andeby hadde ligger i Norge: Kunne Onkel Skrue gjort det slik etter Norges lover? Kunne Donald blitt arveløs etter den norske arveloven? Svaret er ja! I denne artikkelen får du vite hvilke muligheter og begrensninger som gjelder.

Hvem kan du gjøre arveløs?

Donald er nevøen til Onkel Skrue. Hvis Donald skal være arving etter norsk arvelov, må det være fordi Onkel Skrue ikke har det som kalles livsarvinger. Livsarvinger er barn, barnebarn osv. Har ikke Onkel Skrue livsarvinger, går arven til hans foreldre, og om de er døde til hans foreldres barn, altså Onkel Skrues søsken. Er de også døde, er det hans søskens barn som arver etter loven. Og her kommer Donald inn i bildet. Så Donald kan være arving etter loven. Men han kan også være tilgodesett i testament.

Uansett har Onkel Skrue rett til å gjøre ham arveløs. De rettighetene Donald har som slektsarving eller testamentsarving, står Onkel Skrue fullstendig fritt til å frata ham. Det kan han gjøre ved å opprette et nytt testament. Donalds arverett er altså ikke så sterk at den ikke kan fratas ham.

Ikke bare nevøer og nieser kan du gjøre arveløse. Alle testamentsarvinger eller fjernere slektsarvinger enn livsarvinger (barn, barnebarn osv.) står du helt fritt til å gjøre arveløse.

Hvem kan ikke gjøres arveløs?

De eneste som er gitt er pliktdel av arv etter arveloven, er altså livsarvingene. Etter arveloven som trådte i kraft 01.01.2021 utgjør pliktdelen 2/3 av det arvelater etterlater seg. Det betyr altså at du alltid kan råde over 1/3 ved testament. Det kalles den frie tredjedel.

Men pliktdelen utgjør aldri mer enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp pr barn eller pr barns linje. Dersom folketrygdens grunnbeløp utgjør NOK 100.000,-, vil altså hvert barn eller hvert barns linje ikke kunne kreve mer som pliktdelsarv enn NOK 1.500.000,-. Hvis du har ett barn, og en formue på NOK 10.000.000,-, kan du altså fritt råde over NOK 8.500.000,- ved testament.

Finnes det ingen mulighet for å gjøre en arving helt arveløs?

Jo, det finnes en unntaksregel. Dersom livsarvingen har gjort seg skyldig i et straffbart forhold med strafferamme på ett år eller mer mot deg eller din nære familie, kan du gjøre livsarvingen helt arveløs ved testament. For at et slikt testament skal gjelde, må det stadfestes av Statens Sivilrettsforvaltning.

Kan en advokat ordne mer enn dette?

En advokat kan gi deg råd og opprette testament ut fra de reglene du har lest om her. Men en advokat kan også gi deg råd om hvilke andre muligheter som finnes. En løsning kan ofte finnes i en kombinasjon med gave i levende live, kanskje ved en ektepakt med ektefellen.

 

 

Audun Lillestølen

Advokat (H)

Artikkelforfatteren er advokat med møterett for Høyesterett. Han har arbeidet med arverett i mer enn 20 år.