barneloven

Nye bestemmelser fra 1. januar 2020 om foreldreansvar for foreldre som ikke er gift eller samboere

Hva betyr foreldreansvar?

Dersom du har del i foreldreansvaret for et barn, skal du være med på større avgjørelser om barnet, som for eksempel spørsmål om flytting til utlandet, medisinsk behandling, utstedelse av pass og innmelding i trossamfunn.

Mange foreldre er nok uenige om de skal ha felles foreldreansvar eller ikke fordi de ofte ikke er helt klar over hvilke avgjørelser som ligger innenfor foreldreansvaret.

De fleste foreldre har foreldreansvaret sammen og det byr normalt ikke på de største utfordringer da begge foreldre ønsker å ta del i større avgjørelser om barnet.

Hva med de daglige avgjørelsene?

Det har ikke betydning hvem av partene som har foreldreansvaret når det gjelder de hverdagslige avgjørelser om barnet. For eksempel om barnet må gå til legen for å sjekke hosten, om barnet skal gå i barnehagen eller skolen den aktuelle dagen, hva barnet skal spise eller ha på seg. Dette bestemmer den av foreldrene som barnet er sammen med.

Hvem har del i foreldreansvaret?

Dersom man er gift når barnet blir født er foreldreansvaret automatisk felles.

Dersom man er samboere når barnets blir født er foreldreansvaret også felles. Dette gjelder for barn som er født etter 1. januar 2006. Da kom det en lovendring som gjorde felles foreldreansvaret automatisk for samboere. Før dette måtte foreldrene bli enige om felles foreldreansvar, noe som ofte skjedde allerede etter fødselen ved avkryssing på skjema om farskap og foreldreansvar.

Dersom man ikke bor sammen når barnet blir født, har mor foreldreansvaret alene. Foreldrene kan også i disse tilfellene avtale at de skal ha felles foreldreansvar, eller at far skal ha det alene. En slik avtale må dere sende til folkeregisteret for at den skal bli gyldig og begge må undertegne den.

Flytter sammen etter barnet ble født?

Det er viktig å være klar over at dersom dere ikke bodde sammen da barnet ble født får man ikke felles foreldreansvaret selv om man flytter sammen senere. Dere må da sende inn avtale om felles foreldreansvar til Folkeregisteret.

Nye regler for ikke gifte ikke samboende foreldre

For foreldre som ikke er gift og som ikke bor sammen når barnet blir født, endres imidlertid bestemmelsene fra 1. januar 2020. Da får også disse foreldrene automatisk felles foreldreansvar. Dette vil gjelde for barn født etter 1. januar 2020. Innen ett år etter barnets fødsel kan imidlertid mor melde fra til Folkeregisteret om at hun ønsker foreldreansvaret alene. Dersom far likevel ønsker del i foreldreansvaret og han ikke blir enig med mor om dette, må han ta saken inn for domstolen. Domstolen vil da vurdere om det anses best for barnet med felles foreldreansvar eller ikke. Far kan også innen ett år etter barnets fødsel melde fra om at han ikke ønsker del i foreldreansvaret.

Flytter fra hverandre etter barnet ble født?

Til slutt er det greit å være klar over at dere har felles foreldreansvar selv om dere flytter fra hverandre etter at barnet ble født. Dette vil være tilfelle etter både gamle og nye bestemmelser.