Hva er kjøpers undersøkelsesplikt?

Alle boligsalg etter 1.1.22 skal ha tilstandsrapport, har medført spørsmål om hva det er igjen i kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven.

De nye reglene medfører et større ansvar for selger som ikke kan selge eiendommen «som den er» eller «as is» hvor man da kunne flytte risikoen over på kjøper. Avtaler med slike bestemmelser vil ikke lenger være gyldig i salg mellom eller med privatpersoner (forbrukere).

Vi skal i det videre se litt hvilken betydning dette får for kjøpers undersøkelsesplikt, er det mindre eller kan man hevde at den er bortfalt ?

Hva er en tilstandsrapport?

Dette er en utvidet teknisk takst som skal utarbeides av en takstmann, som skal foreta en svært grundig undersøkelse av eiendommen. Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hva som skal gjøres og hvordan.

Det skal påpekes evt mangler og hva takstmannen mener det vil koste å reparere disse.

Tanken er å trygge bolighandelen for begge parter, samt begrense både kjøpers risiko og antall tvister tilknyttet boligkjøp.

Hva er Kjøpers undersøkelsesplikt?

Det følger fortsatt av i avhendingsloven §3-10 at kjøper ikke kan påberope seg mangler i en bolig som han kunne se eller burde se på befaring eller ved gjennomgang av salgsdokumentene som nå skal inneholde en tilstandsrapport.

Spørsmålet vil være om det var en mangel «kjente eller måtte kjenne til» ved inngåelsen av avtalen. jfr avhl. § 3-10 første ledd.

Dette forstås til hva som «tydelig» står i salgsdokumentene kjøper får og da spesielt tilstandsrapport.

Det betyr at det viktig at kjøper setter seg inn i  både tilstandsrapporten, og øvrig salgs dokumentasjon. Selger kan ha fortalt noe mer i salgsoppgaven, dette da selger har en plikt til å gi opplysninger, som selger «kjente eller måtte kjenne til», jfr. avhl. § 3-7.

Blir det noen endring av kjøpers undersøkelsesplikt?

Reglene kan styrket kjøpers stilling, men det forutsetter en skikkelig undersøkelse av all tilgjengelig salgs dokumentasjon og vurdering av dette. I tillegg må oppfordring fra selger om undersøkelse av boligen følges opp.

Hvis kjøper ikke gjør dette kan  regelendringen bli at selgeren er den som oppnår beskyttelse og kjøper mister muligheten til påberope mangler.

Fremtiden vil vise hvilken betydning de nye reglene vil få.

Har du spørsmål eller trenger bistand i forbindelse med disse problemene, ta kontakt vi har stadig slik saker.